Подшипниктин туура келишине кандай факторлор таасир этет?

Подшипниктин ылайык келиши - бул подшипниктин ички шакекчесин же сырткы шакекчени өзөккө же кабыкка бекем орнотуп, өз ара дал келүү бетинде тескери октук же айланма жылышуудан сактануу.

Мындай жагымсыз жылышуу (сойлоочу деп аталат) демейдегиден ысып, жупташкан жердин эскиришине алып келет (эскирген темир порошогу подшипниктин ички бөлүгүнө кирип кетет) жана подшипник толук ролду ойной албай калат.

Демек, подшипниктер үчүн, жүктүн айлануусунан улам, шакекчени вал менен же кабык менен бекем орнотулуп тургандай кылып кийлигишүү менен жол берүү керек.

Биликтин жана корпустун өлчөмдүү толеранттуулугу

Метрикалык сериядагы валдын жана корпустун тешигинин өлчөмдүк толеранттуулугу GB / t275-93 "жылдыруучу подшипниктер жана валдын жана корпустун ылайыкташтырылышы" менен стандартташтырылган. Подшипниктин жана валдын же корпустун шайкештигин өлчөмдүү толеранттуулукту тандоо менен аныктоого болот.

Подшипниктин шайманын тандоо

Подшипниктин шайкештигин тандоо жалпысынан төмөнкү принциптерге ылайык жүргүзүлөт.

Подшипникке таасир этүүчү жүктүн багытына жана мүнөзүнө жана ички жана тышкы шакекчелердин кайсы тарабы айлангандыгына жараша, ар бир шакек көтөргөн жүктү айлануучу жүк, статикалык жүк же багыттуу эмес жүк деп бөлүүгө болот. Статикалык сыйымдуулук (интерференциянын туура келиши) айланма жүк жана багыттама эмес жүк үчүн кабыл алынышы керек, ал эми кичине боштук менен өтмө орундуу же динамикалык ылайыкташуу (боштук орун) статикалык жүктөө үчүн колдонулушу мүмкүн.

Чакан жүктөм чоң болгондо же көтөрүлүүчү термелүү жана таасир тийгизүүдө анын кийлигишүүсү күчөтүлүшү керек. Ичке вал, Жука дубал менен подшипник же жеңил эритме же пластмасса подшипник кутуча колдонулганда, тоскоолдуктар дагы күчөтүлүшү керек.

Жогорку айлануу керек болгондо, жогорку тактыктагы айкалыштырылган подшипник колдонулушу керек, ал эми ашыкча тоскоолдуктарды болтурбоо үчүн шахтанын жана подшипник кутучунун орнотулган тешигинин өлчөмдүк тактыгы жакшыртылышы керек. Эгер кийлигишүү өтө чоң болсо, подшипниктин шакекчесинин геометриясына валдын же подшипниктин кутусунун геометриялык тактыгы таасир этип, подшипниктин айлануу тактыгын бузушу мүмкүн.

Эгерде бөлүнбөс подшипниктердин ички жана тышкы шакектери (мисалы, терең ойуктуу подшипниктер) статикалык жарашууну кабыл алса, анда подшипниктерди орнотуу жана бөлүп-жаруу өтө ыңгайсыз болот. Ички жана сырткы шакекчелердин бир жагына динамикалык шайкештикти колдонуу жакшы.

1) Жүктөө касиеттеринин таасири

Жаратылышына ылайык, подшипник жүктү ички айланма жүк, тышкы шакек айлануучу жүк жана багыттуу эмес жүккө бөлүүгө болот. Подшипниктин жүгү менен ылайыктуулугунун ортосундагы байланыш подшипниктин дал келүү стандартына шилтеме бериши мүмкүн.

2) Жүктүн көлөмүнүн таасири

Радиалдык жүктүн таасири астында, ички шакекченин радиустук багыты кысылып, кеңейип, айланасы бир аз көбөйүүгө умтулат, ошондуктан баштапкы тоскоолдуктар азаят. Интерференциянын төмөндөшүн төмөнкү формула боюнча эсептесе болот:

бул жерде:

F DF: ички шакектин интерференцияны азайтуу, мм

г: подшипниктин ички диаметри, мм

Б: Ички шакекченин номиналдык туурасы, мм

Fr: радиалдык жүк, n {KGF}

Co: негизги номиналдык статикалык жүк, n {KGF}

Демек, радиалдык жүк оор жүк болгондо (СОнун 25% дан ашыгы) дал келүү жеңил жүккө караганда тыгыз болушу керек.

Сокку күчөгөндө, тыгызыраак болушу керек.

3) Беттин тегиздигинин таасири

Эгерде жупташкан жердин пластикалык деформациясы каралса, натыйжалуу кийлигишүүгө жупташкан беттин иштетүү сапаты таасир этет, аны болжол менен төмөнкү формула менен билдирүүгө болот:

[майдалоочу шахта]

Ffdeff = (d / (d + 2)) * ⊿d ...... (3)

[бурама вал]

⊿deff = (d / (d + 3)) * ⊿d ...... (4)

бул жерде:

⊿ дефф: натыйжалуу кийлигишүү, мм

⊿ D: ачыктан-ачык кийлигишүү, мм

г: подшипниктин ички диаметри, мм

4) подшипник температурасынын таасири

Жалпы жонунан айтканда, подшипниктин температурасы динамикалык айлануу учурунда курчап турган температурага караганда жогору, ал эми подшипник жүк менен айланганда ички шакекченин температурасы валдын температурасынан жогору болот, ошондуктан жылуулук кеңейгенде натыйжалуу кийлигишүү азаят.

Эгерде ички подшипник менен сырткы кабыктын температурасынын айырмасы ⊿ T болсо, анда жупташуу бетиндеги ички шакек менен шахтанын ортосундагы температуранын айырмасы болжол менен (0,01-0,15) ⊿ t болот. Демек, температуранын айырмасынан келип чыккан интерференциянын азайышы ⊿ DT 5-формула боюнча эсептелиши мүмкүн

⊿dt = (0,10 - 0,15) ⊿t * α * d

≒ 0.0015⊿t * d * 0.01 ...... (5)

бул жерде:

⊿ DT: температуранын айырмасынан келип чыккан интерференциялардын азайышы, мм

⊿ T: подшипниктин ичи менен кабыктын айланасынын температуранын айырмасы, ℃

α: Тирөөч болоттун сызыктуу кеңейүү коэффициенти (12,5 × 10-6) 1 / ℃

г: подшипниктин ички диаметри, мм

Демек, подшипниктин температурасы подшипниктин температурасынан жогору болгондо, шайкештик тыгыз болушу керек.

Мындан тышкары, температуранын айырмасы же тышкы шакек менен сырткы кабыктын ортосундагы сызыктуу кеңейүү коэффициентинин айырмачылыгынан улам, кээде интерференциялар күчөйт. Демек, шахтанын жылуулук кеңейишине жол бербөө үчүн сырткы шакек менен корпустун жупташкан бетинин ортосундагы жылдырманы колдонууга көңүл буруу керек.

5) ылайыкташуусунан улам подшипниктин максималдуу ички стресси

Подшипник кийлигишүү менен орнотулганда, шакек кеңейип же кичирейип, стрессти пайда кылат.

Стресс өтө чоң болгондо, кээде шакек сынып калат, ага көңүл буруу керек.

Дал келтирүүнүн натыйжасында подшипниктин ички чыңалуусун 2-таблицанын формуласы боюнча эсептесе болот. Шилтеме катары максималдуу кийлигишүү шахтанын диаметринин 1 / 1000ден ашпашы керек, же эсептөө формуласынан алынган maximum максималдуу чыңалуу 2-таблица 120MPa {12kgf / mm2} ашык эмес.

Ылайык келтирген подшипниктин максималдуу ички стресси

бул жерде:

σ: Максималдуу стресс, MPA {kgf / mm2}

г: подшипниктин номиналдык ички диаметри (шахтанын диаметри), мм

Di: ички шакекче жолдун диаметри, мм

Шарик подшипник Ди = 0,2 (D + 4d)

Ролик подшипник Ди = 0,25 (D + 3d)

⊿ дефф: ички шакектин эффективдүү кийлигишүүсү, мм

Жасаңыз: көңдөй шахтанын радиусу, мм

Де: тышкы жолдун диаметри, мм

Шарик подшипник De = 0,2 (4D + d)

Ролик подшипник De = 0,25 (3D + d)

D: подшипниктин сырткы диаметри (кабыктын диаметри), мм

⊿ дефф: тышкы шакектин эффективдүү кийлигишүүсү, мм

DH: кабыктын сырткы диаметри, мм

E: Эластик модулу 2.08 × 105Mpa {21200kgf /


Билдирүү убактысы: 18-2020-декабрь